MenÜ
Kosár

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Nemocal Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A www.nemocalmeds.hu webáruházat a Nemocal Kft. üzemelteti.

A Szolgáltató (üzemeltető) adatai

Cégnév: Nemocal Kft.

Cégjegyzékszám: 06-09-025602

Bejegyző bíróság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 27102868-2-06

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Bankszámlaszám: 11732033 22820521

Székhely: 6725 Szeged Retek utca 5/A 3,em 13

Postacím: 6722 Szeged, Bécsi körút 17.

E-mail cím : nemocal@t-online.hu

Telefonszám: +36302424327

FELIR azonosító: AA6382436

Kapcsolattartó neve: Bogár-Szabó Máté

Kapcsolattartó e-mail címe: nemocal@t-online.hu

Tárhely-szolgáltató neve: AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató betéti társaság.

Tárhely-szolgáltató székhelye: 2049 Diósd,  IV.Béla király utca 8..

Tárhely-szolgáltató elérhetősége: 2049 Diósd,  IV.Béla király utca 8.

 

 

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.nemocalmeds.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található „Webáruház”elektronikus piactéren (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. A jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó), mint Felhasználóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak.

Általánosz Szerződési Feltételünk  ide  kattintva letölthető pdf formátumban.

 

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásait kizárólag az az Ügyfél jogosult igénybe venni, aki magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. Az internetes áruházban történő vásárlásra az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a továbbiakban: Ptk.), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezései vonatkoznak. A Felek között az 1.5. pont szerint megkötött szerződések írásban kötött szerződésnek minősülnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. A szerződést egyedi azonosító alapján (rendelésszám) iktatjuk, a későbbiekben ennek segítségével visszakereshető, hozzáférhető. A szerződés magatartási kódexre nem utal.

 

 

 

1.5. A szerződéskötés lépései

 

Az Ügyfél a webáruház kínálatából kiválasztott terméke(ke)t a KOSÁRBA RAKOM feliratú gombbal tudja a kosarába helyezni. A webáruház Kosár menüjére kattintva áttekintést kap a megvásárolni kívánt termékekről. A kosarának tartalma a vásárlás lezárásig szabadon változtatható, a kosárban lévő termék(ek) mennyisége módosítható, a nem kívánt tétel(ek) törölhető(k).

 

A böngészés befejezését követően a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a „megrendelés elküldése” ikonra kattintással adható le a megrendelés. A rendelés leadása csupán egy ajánlatkérés az Ügyfél részéről a Webáruházban bemutatott és az Ügyfél által kiválasztott termék(ek)re vonatkozóan. Ezt követően a Szolgáltató a megrendelést feldolgozza. A rendelés leadását követően küldött automata rendszerüzenet, a „rendelés értesítő” nem minősül a Szolgáltató részéről visszaigazolásnak, így ezzel a szerződés még nem jön létre. A Felek közötti szerződés a Szolgáltató által az Ügyfél által megadott e-mail címre történő „rendelés visszaigazolás” e-mail megküldésével jön létre.

 

1.6. Telefonos elérhetőség: (+36) 30/2424-327 (munkanapokon 8 és 16:30 közötti időszakban).

 

2. Regisztráció

 

2.1. Az oldalakon megtalálható Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztráció díjtalan. A regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges: felhasználónév, e-mail cím.

 

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

 

3. A megrendelés

 

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt, vagy a termékek dobozán feltüntetett használati utasításból lehet részletesen megismerni.

 

 

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett, bruttó (ÁFA-t tartalmazó) ár. A termékek vételára tartalmazza a csomagolás költségét.

 

 

3.3. A Webáruházban megrendelhető termékekre vonatkozóan az árváltoztatás jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt és az 1.5. pont szerint visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0″ Ft-os vagy “1″ Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

 

 

3.4. A megrendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi kötelező mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

 

Vezeték- és Keresztnév, Cégnév: A vevő, akinek nevére a számla kiállításra kerül. Magánszemélyeknél a vezeték- és keresztnév, cégeknél a Cégnyilvántartásba bejegyzett cégnév.

 

Adószám: az ÁFA törvény értelmében cégek esetén kötelező feltüntetni a számlán az adószámot.

 

E-mail cím: a Szolgáltató erre az e-mail címre küldi meg az értesítéseket és a visszaigazolást a megrendeléséről, illetve a megrendelés állapotáról.

 

Cím: A számlázási adatok és a szállítási adatok. Az Ügyfélnek lehetősége van a számlázási címtől eltérő címre kérni a megrendelés kiszállítását.

 

Telefonszám: A kapcsolattartás és a szállítás érdekében szükséges a megadása.

 

 

 

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 

 

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül (ajánlati kötöttség) az Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

 

 

4. Szállítási és fizetési feltételek

 

A Webáruházban kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés során megadott szállítási címre szállítja.

 

A házhozszállítás Magyarország egész területére 10.000Ft felett ingyenes,ezen összeg alatt 1024ft,mely érvényes a GLS csomagpontra történő szállítás esetén is.

 

Fizetési mód: A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. futárszolgálattal történő csomagszállítás esetében a termék(ek) ellenértékét átvételkor a futárnak kell készpénzben kifizetni (szállító partnernél teljesített utánvét).

 

Szállítási címként lakás vagy munkahely címe egyaránt megadható. Célszerű olyan helyre szállíttatni a csomagot, ahol a szállítás időpontjában tartózkodik olyan személy, aki a csomagot átveszi és kifizeti. A csomagok kiadása a címzett vagy más olyan (14. életévet betöltött) személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek, a címhelyen lévő ingatlan tulajdonosa vagy a címzett szállásadója és a meghatalmazással rendelkezők. A futárszolgálat nem vizsgálja, hogy a címhelyen van-e más ugyanolyan nevű természetes személy, aki a csomagra igényt tarthat. A kézbesítést a címzett aláírásával igazolja a futárszolgálat által kiállított nyomtatványon. A gépkocsivezető az aláírás mellett kéri az átvevő nevének megadását, amit a kézi szkennerben tárolt adatok mellé berögzít, így az átvevő neve a telefonos, vagy elektronikus csomaginformációról előkereshető. A kézbesítés csak az utánvét kifizetése és az átvételi igazolás aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a csomag tartalmát.

 

A Szolgáltató szállító partnere a megrendelt terméke(ke)t munkanapon reggel 8 és délután 18 óra között szállítja házhoz. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

 

Amennyiben a megadott szállítási napon az Ügyfél vagy más személy sem tudta átvenni a csomagot, a futár értesítést hagy az Ügyfélnek a csomag érkezéséről, melyen megadja a telefonszámát. Ezen a telefonszámon egyeztethet az ismételt kiszállítás időpontjáról. A futárral történő egyeztetésre az Ügyfélnek 4 nap áll rendelkezésére. Amennyiben az Ügyfél nem veszi fel a kapcsolatot a futárral, az ötödik napon ismételten megkísérlik a csomag kézbesítését. Ha ez a kézbesítés is sikertelen, akkor a csomagot visszaszállítják Szolgáltató telephelyére.

 

Szállítási idő

 

A Szolgáltató raktárkészletén levő termékek kiszállítási határideje 2 munkanap.

Amennyiben a megrendelt termékek a megrendelés leadásának idején nincsenek raktárkészleten, úgy a Szolgáltató ennek tényéről a megrendelés beérkezését követő munkanapon elektronikusan vagy telefonon visszajelzést küld az Ügyfél részére, és az Ügyfelet tájékoztatja a várható szállítási időről.

 

A Szolgáltató felhívja az Ügyfelek figyelmét arra, hogy a webáruházba történő regisztráció illetve a rendelés során adataikat a lehető legpontosabban - különös tekintettel a telefonszámra és az e-mail címre - adják meg, mert a Szolgáltató ezek hiányában nem tudja visszaigazolni és kiküldeni a rendelést.

 

A Szolgáltató a megrendeléssel és szállítással kapcsolatos információkkal a 0036 62 559 669-es telefonszámon áll az Ügyfelek rendelkezésére.

 

 

 

5. Elállási jog

 

 

 

5.1. A jelen pontban ismertetett, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet által biztosított elállási jog kizárólag a Ptk.-ban meghatározott fogyasztókat, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyeket illeti meg; a jelen pont szerinti elállási jog nem terjed ki a vállalkozásokra, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyekre, így különösen a viszonteladókra, cégekre, egyéb jogi személyekre.

 

 

 

5.2. Elállási jog tájékoztató

 

 

 

A fogyasztónak minősülő Ügyfél (a továbbiakban: Fogyasztó) 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

 

 

 

Elállási jog gyakorlásának menete

 

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

a) a terméknek,

b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató alábbi címére: Nemocal Kft., 6725 Szeged Retek Utca 5/A 3.em 12; nemocal@t-online.hu Tel.: (+36) 30/2424-327

 

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

 

 

 

Az elállás joghatásai

 

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató részére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

Ha a Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve az esetleges fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítést a Fogyasztó részére banki átutalással vagy postai utalvánnyal teljesíti a Szolgáltató. Az alkalmazott visszatérítési mód miatt a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

A Fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

 

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, a Szolgáltató által eladott olyan zárt csomagolású termékek tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a Kormány 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletében foglaltak érvényesek.

 

Étrend-kiegészítők elállási jogával csak bontatlan csomagolásban, lejárati időn belül van mód élni.

 

6. Szavatosság és jótállás

 

A jelen pont szerinti szavatossági, illetve jótállási jog kizárólag a Ptk.-ban meghatározott fogyasztókat, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyeket illeti meg; nem terjed ki a vállalkozásokra, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személyekre, így különösen a viszonteladókra, cégekre, egyéb jogi személyekre. A Fogyasztónak minősülő Ügyfél tekintetében a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet megfelelően alkalmazandó. A megrendelt termékek hibája esetén a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján érvényesíthet szavatossági igényt a Szolgáltatóval szemben.

 

6.1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a kellékszavatossági jogával?

 

A Fogyasztó a Nemocal Kft. (a továbbiakban: vállalkozás) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót kellékszavatossági igénye alapján?

 

A Fogyasztó – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

A vállalkozás felhívja a fogyasztók figyelmét azon körülményre, hogy a webáruházban megvásárolható termékek jellegéből adódóan a kijavítás nem értelmezhető, így ezen szavatossági jog teljesítése eleve lehetetlennek minősül.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó kellékszavatossági igényét?

 

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

A Fogyasztó a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Nemocal Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

 

6.2. Termékszavatosság

 

 

Milyen esetben élhet a Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – a 6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti, figyelemmel arra, hogy a webáruházban megvásárolható termékek jellegéből adódóan a kijavítás nem értelmezhető.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék) gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

 

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

A vállalkozás felhívja a fogyasztók figyelmét arra, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A fogyasztó termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 

 

6.3. Jótállás

 

A vállalkozás tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a webáruházban megvásárolható termékekkel kapcsolatosan jótállási jog nem érvényesíthető, tekintettel arra, hogy a vállalkozás sem jogszabály – így különösen a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet –, sem szerződés alapján nem köteles jótállásra.

 

7. Adatvédelmi tájékoztató

 

A jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza azon elveket, melyek meghatározzák az adatkezelő személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatát és az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében kialakított eljárási szabályokat.

 

Az adatkezelő fenntartja a jelen adatvédelmi tájékoztató megváltoztatásának a jogát, azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben a weboldalon értesíti az érintetteket.

 

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Adatvédelmi tájékoztató feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. Amennyiben nem kívánja elfogadni a jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmát, úgy kérjük, hogy ne használja a weboldalt.

 

Az adatkezelő a rendszer használatából eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét ezúton kifejezetten kizárja.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § (1)-(2) bekezdései előírják, hogy az érintettel (a jelen esetben a weboldal-használóval, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. Az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján tájékoztatni kell az érintettet arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

 

 

 

Az Infotv. 20. § (4) bekezdése értelmében, ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (így a jelen esetben is), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 

a) az adatgyűjtés ténye,

 

b) az érintettek köre,

 

c) az adatgyűjtés célja,

 

d) az adatkezelés időtartama,

 

e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

 

f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint

 

g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

 

Az adatkezelő a fentiekben hivatkozott jogszabályi kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget.

 

 

 

I. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

 

Név: Nemocal kft.

 

Cégjegyzékszám: 06-09-025602

 

Nyilvántartást vezető bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

 

Adószám: 27102868-2-06

 

Székhely: 6725 Szeged Bécsi Körút 17.

 

E-mail cím: nemocal@t-online.hu

 

Telefonszám: (+36) 30/2424-327

 

Kapcsolattartó neve: Bogár-Szabó Máté

 

A weboldal tárolására (webhosting) az AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató betéti társaság. 2049 Diósd,  IV.Béla király utca 8. cégjegyzékszám: 01-06-757647 szerverein kerül sor.

 

Tárhelyszolgáltató neve: AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató betéti társaság

 

Tárhelyszolgáltató székhelye: 2049 Diósd,  IV.Béla király utca 8.

 

Tárhelyszolgáltató elérhetősége: 2049 Diósd,  IV.Béla király utca 8.

 

 

 

II. Fogalmak

 

Az Infotv. értelmező rendelkezéseiben (Infotv. 3. §) meghatározottak szerint értendők.

 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; illetve az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

 

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

 

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

 

adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

 

 

III. Az adatkezelés elvei (Infotv. 4. §)

 

- Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

- Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

- A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

 

- Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

Az adatkezelő az adatkezelés során a fenti elvek alapul vételével jár el.

 

 

 

IV. Az adatkezelés jogalapja (Infotv. 5-6. §)

 

 

 

IV/1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

 

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

 

- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

 

 

 

IV/2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

 

- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

 

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

 

 

IV/3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

 

 

 

IV/4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az egyébként cselekvőképtelen személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájáruló nyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azokat az eseteket, ahol a Ptk. eltérően rendelkezik.

 

 

 

IV/5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – az Infotv. alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

 

 

 

IV/6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 

- a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

 

- az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

 

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

 

 

V. Funkcionális adatkezelés

 

 

 

V/1. A funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelvek az Ektv. 13/A. §-a alapján

 

1.  A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

 

2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

 

4. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a 3. pont szerinti adatkezelést megtilthassa.

 

5. A 3. pontban meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 

6. Az 1-2. pontban meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A 3. pontban meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

 

7. A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

 

 

V/2. A funkcionális adatkezelésre vonatkozó adatok az Infotv. 20. § (4) bekezdése alapján

 

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelésre a weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak (a továbbiakban: érintettek) önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett, önkéntes és határozott hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az Infotv 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

- felhasználónév,

 

- jelszó,

 

- vezeték- és keresztnév (cégnév),

 

- e-mail cím,

 

- telefonszám,

 

- számlázási cím, illetve szállítási cím,

 

- kapcsolattartó neve,

 

- a regisztráció időpontja és a regisztrációkori IP cím.

 

Az érintettek köre: a webshop-hoz tartozó weboldalon regisztrált valamennyi érintett.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése, a szolgáltatások igénybe vételének biztosítása, az erre irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, kapcsolattartás a felhasználóval (ügyféllel), a megrendelésből, illetve a szolgáltatások igénybe vételéből eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, az abból származó díjak számlázása és számviteli kötelezettségek teljesítése, a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése, valamint tájékoztató levél és – a felhasználó kifejezett kérése esetén – hírlevél küldése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartama a szolgáltatás igénybevételi lehetőségének megszűnésétől (így különösen a Regisztráció törlésétől) számított öt (5) év, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás megszűnését követően ennyi időn belül merülhet fel az adatkezelőnek, harmadik személynek az érintettel vagy az érintett tevékenysége miatt az adatkezelővel szembeni polgári jogi igénye, és így biztosítja, hogy az érintett kiléte visszakereshető maradjon, és az adatkezelő szükség esetén érvényesíthesse az érintettel  szemben a számára vagy harmadik fél számára okozott kár- vagy más polgári jogi igényét. Az adatkezelő azonban az általa kiállított számlákat, számviteli bizonylatokat és az ahhoz kapcsolódó számlázási adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig köteles megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az adatkezelő munkatársai.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai: az érintett a következő adatok módosítását kezdeményezheti: jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: a felhasználó saját személyes menüjéből/felhasználói fiókjából kezdeményezheti, illetve e-mail útján (e-mail cím: nemocal.hu), vagy az adatkezelő székhelyére küldött postai küldemény útján.

Az érintettek jogorvoslati lehetőségei: az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

 

VI. Cookie-k (sütik) kezelése

 

 

 

VI/1. A webáruház böngészése folyamán technikai információk (felhasználó IP címe, látogatásának időpontja és időtartama) kerülhetnek rögzítésre a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”. A webáruház böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy számítógépén az adatkezelő cookie-t helyezzen el.

 

 

 

VI/2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

 

 

 

VI/3. Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

 

 

VI/4. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartása.

 

 

 

VI/5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés időtartama a „session cookie”-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig tart.

 

 

 

VI/6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik.

 

 

 

VI/7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintetteknek lehetőségük van a cookie-kat törölni – illetve alkalmazásukat tiltani – saját számítógépükről a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

 

 

 

VI/8. Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

 

 

VII. Hírlevél

 

 

 

VII/1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a felhasználó (érintett) előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató (adatkezelő) reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (elektronikus levélcím) megkeresse. Az adatkezelés jogalapját az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-a képezi. A felhasználó a feliratkozás gombra klikkelve elfogadja, hogy az adatkezelő hírlevelet küldjön a részére.

 

 

 

VII/2. Az érintett továbbá a jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva a hírlevélre való feliratkozással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

 

 

 

VII/3. Az adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben az adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet.

 

 

 

VII/4. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum, időpont.

 

 

 

VII/5. Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

 

 

 

VII/6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

 

 

 

VII/7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

 

 

 

VII/8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik. A megadott adatokat az adatkezelő harmadik fél részére nem adja ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a megadott e-mail címre.

 

 

 

VII/9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Az érintett a nyilatkozat visszavonását a kiküldött hírlevélben szereplő linkre kattintva, vagy az adatkezelő fióktelepére (6722 Szeged, Bécsi körút 17.) küldött postai levélben kezdeményezheti.

 

 

 

VII/10. Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89212/2015

 

 

 

VIII. Adattovábbítás

 

 

 

VIII/1. Az érintettek adatait elsődlegesen az adatkezelő, illetve az adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

 

A megrendelések teljesítése, a szolgáltatások működésének biztosítása, az elszámolás rendezése körében az adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

A Nemocal Kft. a www.nemocalmeds.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatait kizárólag szállító, illetve könyvelő partnerének adja át.

 

 

 

 

 

 

 

VIII/2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

 

- A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Név, cím, telefonszám, fizetendő összeg.

 

- A továbbított adatok köre a könyvelés lebonyolítása érdekében: Név, cím, összeg, jogcím.

 

 

 

VIII/3. Az érintettek köre:

 

- A szállítás esetében: a házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

 

- A könyvelés esetében: a webáruházban vásárló valamennyi érintett.

 

 

 

VIII/4. Az adatkezelés célja:

 

- A szállítás esetében: a megrendelt termék házhoz szállítása.

 

- A könyvelés esetében: a számviteli törvény és a Ptk., valamint egyéb jogszabályoknak megfelelés, könyvvezetési kötelezettségek ellátása.

 

 

 

VIII/5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

- A szállítás esetében: 1 év

 

- A könyvelés esetében: a számviteli törvény alapján 8 évig.

 

 

 

VIII/6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

 

- A szállítás esetében: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (Cégjegyzékszám: 13 09 111755, székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) munkatársai

 

- A könyvelés esetében: KBOSS Kft.(https://www.számlázz.hu/) székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7. cégjegyzékszám: 01 09 303201

 

 

 

 

VIII/7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

 

 

 

VIII/8. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az Ektv. 13/A. § (3) bekezdése.

 

 

 

VIII/9. Harmadik országba az adatkezelők egyike sem továbbít személyes adatokat.

 

 

 

IX. Adatbiztonság (Infotv. 7.§)

 

 

 

IX/1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

 

 

IX/2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

 

 

IX/3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 

 

IX/4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

 

 

IX/5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja,

 

- jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

 

- az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

 

- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

 

- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

 

- a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

 

- azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 

 

 

IX/6. Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

 

 

X. Az érintettek jogai (Infotv. 14.-19.§)

 

 

 

X/1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

 

 

X/2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 

 

X/3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

 

 

X/4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 

 

 

X/5. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

 

 

 

X/6. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

 

 

X/7. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

 

 

X/8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

 

 

X/9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

 

 

X/10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

 

 

X/11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 

 

XI. Tiltakozási jog és jogorvoslati jog 

 

 

 

XI/1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

-a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 

-a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 

-törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

 

 

XI/2. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 

 

XI/3. Amennyiben az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

 

 

 

XI/4. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

 

 

 

XI/5. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 

 

XI/6. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

 

Telefon: +36 -1-391-1400

 

Fax: +36-1-391-1410

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

 

XII. Egyéb rendelkezések, a felelősség kizárása

 

Az adatkezelő az érintettek által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészíti ki és nem kapcsolja össze más forrásból származó adatokkal, vagy információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt az adatkezelő kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen, az adott érintettől kapott hozzájárulás esetén teszi meg. Az adatkezelő az érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adja tovább harmadik fél számára.

 

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására az adatkezelőt, illetve a szolgáltatót, az adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

 

A weboldalon előfordulhatnak más, külső oldalakra, illetve közösségi oldalakra mutató linkek, hivatkozások. Az adatkezelő nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Adatkezelési tájékoztató kizárólag az adatkezelő által működtetett weboldalra vonatkozik. Az adatkezelő nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget harmadik személyek weboldalaival kapcsolatban.

 

 

 

8. Panaszkezelési tájékoztató

 

Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, az Ügyfél teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben az Ügyfélnek mindezek ellenére mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében az Ügyfél – amennyiben e törvény szerint fogyasztónak minősül (a továbbiakban: Fogyasztó) – a termékkel vagy a Nemocal Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 6722 Szeged Bécsi körút 17, a továbbiakban: vállalkozás) magatartásával kapcsolatos panaszát a vállalkozás alábbi elérhetőségein terjesztheti elő:

 

személyesen a vállalkozás székhelyén: 6722 Szeged, Bécsi körút 17.

írásban, postai úton az alábbi levelezési címen: 6722 Szeged, Bécsi körút 17.

e-mail útján: nemocal@t-online.hu

telefonon: 06302424327

 

 

A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

 

 

 

8.1. Szóbeli panasz

 

A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell.

 

Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni,

 

A vállalkozás köteles a jegyzőkönyv másolati példányát

 

személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni,

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan köteles eljárni.

A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. Az egyedi azonosító szám bevezetése a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az Ügyféllel is közölni kell.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

a fogyasztó neve, lakcíme,

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

 

8.2. Az írásbeli panasz

 

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc (30) napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

 

Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt (5) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Az írásbeliség követelményének levél, e-mail, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

 

 

8.3. Jogorvoslat és jogérvényesítés

 

Amennyiben a Fogyasztó és a vállalkozás között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Fogyasztó számára:

 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) jár el. Az illetékességet megalapozza a Fogyasztó lakóhelye, a vállalkozás székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes Kormányhivatalnál benyújtható.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes kormányhivatal:

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

 

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

 

Hatósági Tanácsadó Iroda:

 

Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):

Kedd: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Csütörtök: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Péntek: 10.00-12.00

 

telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2598

Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00

Pénteken:09.00-13.00 

 

Fogyasztóvédelmi Rezsipont:

 

Személyes ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):

Hétfő: 09.00-13.00; 14.00-16.00

 

Szerda: 09.00-13.00; 14.00-16.00

 

telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2592

Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00

 

Pénteken: 09.00-13.00     

 

 

 

A vállalkozás fióktelepe szerint illetékes kormányhivatal:

 

Csongrád Megyei Kormányhivatal

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

 

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Postacím: 6701 Szeged, PF: 1096.

Telefonszám: +36 62 680 530

Telefax: +36 62 680 531

E-mail: fvf@fvf.csmkh.hu

 

Ügyfélszolgálat (rezsipont):

 

hétfőtől csütörtökig 8.00 – 16.00

pénteken 8.00 – 13.30

 

 

 

Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése

Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az előzőek szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.

 

 

 

A vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testület:

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 

 

A vállalkozás fióktelepe szerint illetékes Békéltető Testület:

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

 

 

Bírósági eljárás kezdeményezése.

 

 

9. Vegyes rendelkezések

 

 

 

9.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják.

 

 

 

9.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

 

 

9.3. A jelen ÁSZF 2015. év október hó 27. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Fogyasztóval kötött szerződés hatálya alatt a Fogyasztó az ÁSZF módosítása esetében jogosult a szerződéstől elállni vagy azt felmondani.

 

 

 

9.4. A Szolgáltató ezúton is felhívja a Felhasználók figyelmét arra, hogy a weboldalon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, ábrák, írások, és grafikák a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében szerzői jogi védelem alatt állnak.

 

 

 

9.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek – értékhatártól függően – a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.